Byrddau caws Bambŵ Cyfanwerthol Poblogaidd

Pam Cynhyrchion Brand Custom?

Mae cynhyrchion brand wedi'u teilwra'n offeryn marchnata profedig sy'n gost-effeithiol ac yn meithrin ymwybyddiaeth brand barhaus. Mae cynhyrchion brand yn ffordd berffaith o fwyhau gwelededd brand neu werthfawrogi gweithwyr p'un a ydych chi'n gorfforaeth fawr neu'n fusnes bach. Maent hefyd yn gwneud anrhegion personol gwych ar gyfer partïon, priodasau a digwyddiadau arbennig. Gwnewch argraff barhaol gyda chynhyrchion wedi'u personoli'n benodol!

Beth Yw'r Cynhyrchion Hyrwyddo Gorau i'w Rhoi i Ffwrdd?

Un o'r cynhyrchion hyrwyddo mwyaf effeithiol yw byrddau Caws wedi'u teilwra. Mae byrddau Caws Custom yn anrhegion moethus, coeth, eitem sy'n darparu ffitiadau cyllell a fforc, gan fod pobl yn eu defnyddio'n rheolaidd.
2

Pam Archebu Cyfanwerthol Bwrdd caws?

Dyma ddim ond 4 o'r nifer o resymau dros archebu byrddau Caws wedi'u brandio:

1. Gwerth am arian - Mae byrddau Caws wedi'u hargraffu wedi'u teilwra'n dorcalonnus. Gallwch gael byrddau Caws cyfanwerthol am gyn lleied â $ 9- $ 15 yr un.
2. Defnyddioldeb - Mae Totes yn ddefnyddiol iawn. Byrddau Caws Pawb, p'un ai yn y Parti, mewn mis mêl, yn Diddanwch, neu i godi bwydydd.
3. Gwydnwch - Mae ein bagiau printiedig yn wirioneddol wydn, sy'n golygu y gallwch eu llwytho i fyny gyda gêr hyrwyddo eraill, cyflenwadau gwaith, siopa a mwy. Yna defnyddiwch nhw dro ar ôl tro.
4. Gwelededd brand - Mae buddsoddi mewn cynnyrch defnyddiol o ansawdd yn cynyddu'r siawns y bydd rhywun yn ei ddefnyddio, sy'n helpu'ch brand i gyrraedd hyd yn oed mwy o gwsmeriaid posibl. Bydd bag logo wedi'i wneud yn dda yn cymryd pob math o leoedd i'ch brand!

Pa Pakcing Allwch Chi Ddethol?

1.Simple a phris cystadleuol Blwch gwyn
2. Gyda geiriau du yn argraffu blwch brown
Blwch lliw arddull 3.Luxury
Gallwch ddewis arddull pont darparu tâl am ddim o ddylunio bocs neu ddarparu ar gyfer eich tîm

900x600


Amser post: Mai-31-2021